Hvidt på grønt

 • Byggeri af ny Stationstorv forventes færdigopført medio 2016
 • 22 butikker med dagligvarer, udvalgsvarer og services
 • Madmarked med delikatesser, herunder drive-in bager og restaurant
 • Dagligvarehandel
 • Udvalgsvarer
 • Bank
 • Ejendomsmægler
 • Café
 • Fitness
 • Rådhus
 • Bibliotek
 • S-tog linie E – Holte/Køge
 • S-tog Linie A – Hillerød/Hundige Solrød Str.
 • Bus 143 – Ballerup St. – Brøndby St.
 • Bus 166 – Tuborg Havn – Vallensbæk St.
 • Taxi
 • Ejer: Sinai Group – Nordic Real Estate
  Areal: 6.000 m2
  Antal butikker: 22
  Antal P-pladser: 271

Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen

henrikJeg er rigtig glad for Sinai Groups planer om at udbygge og modernisere den nordlige del af Vallensbæk Stationstorv. For mig er det vigtigt, at vi har et rigt og varieret udbud af lokalhandel for borgerne.

Vallensbæk Kommune har de seneste år været igennem en rivende vækst med en stor befolkningsstigning, en øget udbygning og etablering af nye boligområder. Der er sideløbende trukket nyt erhverv til og etableret flere arbejdspladser i kommunen. Blandt andet har store, internationale virksomheder inden for IT-branchen og kosmetik-branchen valgt at lægge deres danske hovedsæder i Vallensbæk, og mange mindre virksomheder er fulgt efter.

Virksomhederne finder Vallensbæk Kommune attraktiv på grund af vores beliggenhed tæt på både motorveje og offentlig transport samt det gode erhvervsklima, vi har fået opbygget gennem mange år.

Også fremadrettet vil kommunen være i udvikling. Vi er en del af Øresundsregionen og Greater Copenhagen-samarbejdet, der har vækst på dagsordenen.

Vi er glade for den udvikling, Vallensbæk er i, og vi vil gerne fastholde den. Et sundt erhvervsliv i vækst er grundlaget for vores velfærd og vores mulighed for at tilbyde services af høj kvalitet.

Vallensbæk-borgerne har et stærkt værdifællesskab baseret på nærvær og samarbejde. Og det er netop med udspring i nærværet, at vi som kommune sætter borgeren og erhvervslivet i centrum.

Kommunen er kendetegnet ved at have en høj andel af ejerboliger, og derfor er borgerne generelt ressourcestærke og bakker op om lokale næringsdrivende.

Med den kommende letbane langs Ring 3 bliver området omkring Vallensbæk Station et trafikalt knudepunkt med tusinder af daglige pendlere, og de nye butikker kommer desuden til at ligge tæt på rådhuset og Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, hvor borgerne kommer fra hele kommunen for at få borger- og biblioteksservice.

Med udvidelsen og moderniseringen af centret ser vi frem til, at Vallensbæk Stationstorv i endnu højere grad vil blive en egentlig bymidte, der fungerer som samlingspunkt for kommunens borgere i alle aldre.

Henrik Rasmussen
Borgmester
Vallensbæk Kommune